Werkgroep Bewustmaking

Home Begin-pagina Doelen Verslag Gemeente Origanigram      

8 Millenniumdoelen

De 8 Millenniumdoelen zijn:   
 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
 4. Kindersterfte is sterk afgenomen
 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

De eerste 7 doelen moeten vooral gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het 8e Millenniumdoel gaat over verandering in de relaties tussen rijke en arme landen.

Gemeente Ooststellingwerf richt zich met name op doelstelling 7 (duurzaam leefmilieu) en doelstelling 8 (eerlijke handel, schuldverlichting en hulp) met als speerpunt 'lokale bewustwording'. 

Bewust consumeren

Als consument heeft de gemeente invloed op de (arbeids)omstandigheden waaronder de aangeschafte producten en diensten gemaakt zijn. Een aantal daarvan heeft direct met duurzaam inkopen te maken.

Bijvoorbeeld:

 • kiezen voor duurzaam geproduceerd hout
 • het gebruik van papier met het FSC-keurmerk
 • het afnemen van Fair Trade producten (zoals de koffie in het gemeentehuis)
 • het ondersteunen van de plaatselijke wereldwinkel
 • energiebesparing en terugdringen uitstoot van CO2 (het gemeentehuis werkt op aardwarmte)

Een aantal van deze voorbeelden maakt al deel uit of gaat deel uitmaken van het beleid van de gemeente via aanbestedingen, accommodatiebeleid en klimaat-/duurzaamheidsbeleid.              

Ondersteuning projecten in ontwikkelingslanden, lokale bewustwording en wereldwinkel

Particuliere organisaties, en steeds vaker ook bedrijven, ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden. Gemeente Ooststellingwerf geeft de volgende organisaties en werkgroepen financiŽle ondersteuning:

 • Suwa Setha (lokale dorpsprojecten in Sri Lanka)
 • Interkerkelijke werkgroep EthiopiŽ-Eritrea info: (0516) 51 32 20
 • Oxfam Novib
 • Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf (o.a. de wereldwinkel) info: (0516) 58 83 37

Jaarlijkse millenniumprijsvraag

Om de waardering uit te spreken en initiatieven te promoten en in het zonnetje te zetten, looft gemeente Ooststellingwerf elk jaar een geldprijs uit van Ä 1.000,- voor het beste lokale millenniumproject.

In 2008 ging de prijs naar de projecten in Gambia van Jaqueline Revers uit Makkinga.

In 2009 ging de prijs naar de werkgroep World Servants in Haulerwijk ten behoeve van de bouw van een kraamkliniek in Ghana. Kijk voor meer informatie over dit project op de website van World Servants of op de website van Word Servants in Haulerwijk.           

Wat kunt u zelf doen?

 1. Bewust consumeren
  Bijvoorbeeld bij de wereldwinkel in Oosterwolde en Appelscha . Door te kopen bij de Wereldwinkel krijgt u een origineel artikel en helpt u tegelijk de kleinschalige producent in de ontwikkelingslanden.
 2. Eerlijke producten gebruiken
  Ook door Fair Trade koffie, thee, chocolade en andere levensmiddelen te gebruiken kunt u elke dag weer een gebaar van solidariteit met de ontwikkelingslanden maken. Tegenwoordig kunt u deze artikelen niet alleen bij Fair Trade Shops en de Wereldwinkels krijgen, maar ook in diverse supermarkten en warenhuizen. Kijk op de website voor verkoopadressen.           
 3. Een beter milieu begint bij uzelf
  Wilt u bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering? Dat kan! In de Klimaatgids van Stichting Natuur en Milieu vindt u talloze tips om de uitstoot van CO2 te beperken en bovendien Ä 2.000 te besparen!

naar boven