Werkgroep Bewustmaking

Home Begin-pagina Doelen Verslag Gemeente Origanigram      

 

Milleniumgemeente en Fair Trade

Millenniumgemeente

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS. En om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. De beloften zijn samengevat in 8 Millenniumdoelen.

In 2008 heeft de gemeenteraad besloten om gemeente Ooststellingwerf aan te melden als 'Millenniumgemeente'. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Door deel te nemen aan deze campagne laten gemeenten zien dat zij actief invulling willen geven aan de gestelde Millenniumdoelen.                       

Campagne 'Fair Trade gemeente'

Fairtrade betekent eerlijke handel voor producenten in ontwikkelingslanden. Dit geldt onder andere voor levensmiddelen maar ook voor grondstoffen voor bijvoorbeeld kleding. Deze producten kennen we in Nederland vooral van het Max Havelaar keurmerk.

De producenten in ontwikkelingslanden, vaak kleine boeren, verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Gemeente Ooststellingwerf heeft daarom de doelstelling om in 2014 een 'FairTrade Gemeente' te zijn. Meer over deze campagne en de stappen die zijn gezet, leest u op http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/vind-jouw-gemeente/?gemeente=Ooststellingwerf.
 

naar boven