Werkgroep Bewustmaking

Home Begin-pagina Doelen Gemeente Verslag Origanigram  

 

 Gemeente Ooststellingwerf gevestigd te Oosterwolde
t oost 11 8431 LE Oosterwolde Fr. 8430AA Postbus 38 Oosterwolde

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf, waaronder de wereldwinkel en de Werkgroep BewustMaking (WBM) vallen. Met het doel voorlichting in de breedste zin van het woord en de millenniumdoelen na te streven.

Ingeschreven in de kamer van koophandel im Groningen onder nummer: 41.002251 onder Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf (waar onder de wereldwinkel)


Bestuur:

Voorzitter Henk Dongstra Gijenham 77 8431SG Oosterwolde 06-23040904
0516-515104
h.dongstra@kpnmail.nl
Secretaris Gerard Floor M. van Eppelaan 53 8426DR Appelscha 0516-432252 gerardfloor@hotmail.com
Penningmeester Sib van Buuren Donkereweg 3 8424SN Elsloo 0561-421331 sib_van_buurenrekers@hotmail.com
Lid            
Lid Nasrin Emami Shoustari  Menninge 23 8431CB Oosterwolde 0516-522128 nemami@ziggo.nl
             
Lid Gerda Warmelink Lijnakker 43 8431PJ Oosterwolde 0516-514161 sovo48rj@kpnmail.nl
Lid Mien Sacharias Assessorlaan 19 8431DB Oosterwolde 06-45708746 ady-kisar@live.nl
Lid Jolanda Vernimmen Brinkstraat 8 8431LC Oosterwolde 0516-427582 jolandavernimmen@hotmail.com
Lid Heinjo van der Burg Menninge 49 8431CC Oosterwolde 0516-514414 heinjo2402@home.nl
Lid Fred Hoekstra       0516-451867 ferrydutch@gmail.com
Webmaster Evert Sikkema     Oosterwolde   delogten@kpnmail.nl
             
Adviseur FairTrade Aly Pol beleidsmedewerker Gem. Ooststellingwerf 0516-566425 A.Pol@ooststellingwerf.nl
Adviseur duurzaam Jan Gropstra beleidsmedewerker Gem. Ooststellingwerf 0516-140516 j.gropstra@ooststellinwerf.nl

 

Wereldwinkel Fairtrade Duurzaam Basisonderwijs Stellingerfcollege
Henk Dongstra Voorzitter
circa 30 vrijwilligers o.a
Nasrin Emami Shoustari 
Mirjam Rekveld
Gerda Warmelink
Sib van Buuren
Henk Dongstra
Tobias de Bruin
Heinjo van der Burg
Mirjam Rekveld
Sib van Buuren
Gerda Warmelink
Sib van Buuren
Mirjam Rekveld
Gerda Warmelink
Gerard Floor


Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en afgeleide doelstellingen :

  • Organiseren van informatiebijeenkomsten en/of markten inzake de millenniumdoelstellingen
  • Gastlessen verzorgen op scholen inzake actuele onderwerpen, zoals Fair Trade, vluchtelingen, pesten, de derde wereld, eerlijke handel, oorlog en vrede, duurzaamheid, leefomgeving, milieu, etc etc.
  • Lezingen geven of houden over de diverse werkvelden van bovenstaande onderwerpen aan ander groepen dan alleen scholen
  • Contacten onderhouden of bewerkstelligen met gelijk gerichte organisaties.
  • Bevorderen van duurzaamheid (inclusief Fair Trade) in bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen, scholen etc. etc.
  • Adviseren over de mogelijke jaarlijkse toekenning van de gemeentelijke Millenniumprijs.
  • Voorlichting van en over WBM kan o.a. op de Gemeentepagina van de Nieuwe Ooststellingwerver

Diverse websites:

Millenniumdoelstellingen:

Geen armoede, wereldwijd Geen honger, duurzame landbouw
Gezondheidszorg voor iedereen Onderwijs voor iedereen
Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen Schoon water en sanitair voor iedereen
Toegang tot betaalbare en duurzame energie Economische groei en werkgelegenheid wereldwijd
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen
Veilige, weerbare en duurzame steden Duurzame consumptie en productie
Klimaatverandering tegengaan Duurzame gebruik van de zeen en oceanen
Bescherming van ecosystemen, bossen en biodiversiteit Promotie veiligheid, publieke diensten en rechten voor iedereen

Sterker mondiaal partnerschap om deze doelen te bereiken

 ^

naar boven