Wereldwinkel
 Oosterwolde

Home Bewustmaking Recept vd maand Nieuws Eerlijke handel Pakketten Gered gereedschap
Waar vindt u ons Product vd maand Speciale dagen Non Food Food Grootverbruik Over ons

Over ons / Organisatie / Vacatures

De winkel draait geheel op vrijwillige inzet van ongeveer 40 medewerkers en is in 1988 in Oosterwolde van start gegaan. Het heeft in de loop der tijd zijn bestaan bewezen en is gegroeid tot een volwaardige winkel. De Wereldwinkel heeft een eigen bestuur en is onderdeel van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf.

Naast de Wereldwinkel is er een werkgroep bewustmaking ontwikkelingsproblematiek. Beide delen van de Stichting hebben met elkaar te maken en werken ook regelmatig samen. De achterliggende filosofie is: wie in de Wereldwinkel producten koopt, wordt zich bewust van de ontwikkelingsproblematiek en wie bezig is met bewustmaking koopt producten in de Wereldwinkel.

               
 


In de wereldwinkel is er altijd behoefte aan nieuwe medewerkers. Het gaat hier vooral om vrouwen en mannen die het winkelwerk willen doen voor één of meer dagdelen per week. Het is leuk en waardevol werk met aardige collega’s. Belangstellenden kunnen zich in de winkel melden.

Het bestuur bestaat uit 4 personen. Om de gelegenheid te krijgen de huidige bestuursleden te vervangen, is het voor nieuwe kandidaten mogelijk om enige tijd mee te doen in het bestuur. De kandidaten kunnen dan bepalen of een bestuursfunctie geschikt voor hen is.
 

naar boven - contact - statistiek